За мен


Да си хирург е трудна, отговорна и на моменти непосилна задача.
Малцина успяват да запазят себе си!

Работя предимно в сферата на лапароскопската хирургия. Извършвам почти пълния обем операции в коремната кухина по безкръвна методика. Опитът ми се базира на преминати курсове на обучение в Белгия, Холандия, Великобритания, Израел, Гърция.

В работата си спазвам принципите, утвърдени  на европейските и световни хирургични срещи. В предложеното от мен лечение се старая да бъде предоставено с максимално щадяща, но и пълноценна информация за вас – моите пациенти.

През май месец 2020 г. защитих успешно дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен „доктор“ на тема:

„Предиктори за усложнения и предпазване от лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища при лапароскопска холецистектомия“

Понастоящем работя в Клиниката по хирургия към Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология УСБАЛО – София.

Член съм на:

 Българското хирургическо дружество – БХД 

 Европейската Асоциация по Лапароскопска хирургия – EAES

Европейското Дружество по Колопроктология – ESCP

Работя с талони към Здравната каса с предварително записване на посочените координати