Критерии за операбилност при рак на панкреаса: NCCN гайдлайн

Заболеваемостта от рак на панкреаса в Европа е 12 случая на 100 000 души.

5 годишна преживяемост имат само 0.5 – 9 % от случаите

Кои са рисковите фактори:

 • Алкохолът
 • Пушенето
 • Затлъстяването
 • Хроничният панкреатит
 • Захарен диабет тип 2
 • Фамилна обремененост

По време на поставяне на диагнозата:

 • 20 % от туморите позволяват резекция
 • 40 % са вече с метастази
 • 40 % са локално нерезектабилни

Кои тумори са операбилни?

NCCN (National Comprehensive Cancer Network) представя гайдлайн за определяне на резектабилност и гранична резекрабилност на туморите на панкреаса. Този гайдлайн е най – често използван и добре формулиран. Публикуван е 2017 г.

Резектабилни тумори:

 1. Без засягане на артериите от:
 • Трункус целиакус
 • Горната мезентериална артерия
 • Общата хепатална артерия

2. Лиспа на законтакт с:

 • Горната мезентериална вена
 • Порталната вена
 • Или повече от 180 градуса обхващане на контура на посочените вени

Гранично резектабилни тумори:

 • Тумори на главата на панкреаса в контакт с общата хепатална артерия, но без засягане на целиачния трункус или бифуркацията на хепаталната артерия

1.По отношение на артериите

 • Тумори в контакт < 180 градуса с горната мезентериална артерия

2. По отношение на вените:

 • Тумори в контакт > 180 градуса с порталната вена или горната мезентериална вена
 • Тумори в контакт < 180 градуса, с засягане на контура на вената или налична тромбоза в нея, но подходящи з резеция на вената и последваща реконструкция
 • Тумори, засягащи долната празна вена

Туморите на панкреаса са нерезектабилни когато:

1.Има наличие на далечни метастази (включващи нерегионални лимфни възли)

2.По отношение на артериално засягане:

Тумори на главата и процесус унцинатус

 • Контакт с горната мезентериална артерия > 180 градуса
 • Контакт с трункус целиакус > 180 градуса
 • Контак с пъряият йеюнален клон на горната зементериална артерия

3. По отношение на венозно засягане:

Тумори на главата и проесус унцинатус

 • Невъзможност за реконструкция на порталната и горната мезентериална вена
 • Контакт с проксималният дрениращ клон на горната мезентриална вена

Основната цел на хирургичното лечение на карцинома на панкреаса е постигане на чисти резекционни линии – R0

Все повече се прилага адювантна (следопперативна) химиотерапия или лъчетерапия  след оперативно лечение при този карцином.

Все още това лечение има лимитиран ефект, но се препоръчва при гранично резектабилни тумори и такива с положителни резекционни линии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *