Чернодробни резекции

Чердодробната хирургия сред най – сложните в специалността.

Черният дроб е специфичен орган, богато кръвоснабден. Анатомично се разполага между важни съдове.

Работата с него става още по – трудна когато е със заболяване.

Няколко думи за методиката: 

Показания: 

  • Първични доброкачествени и злокачествени тумори на черният дроб
  • Вторични метастатични лезии, най – често на базата на метастатичен рак на дебелото черво
  • Паразитози: ехинокок на черният дроб

Защо се налага операция

Наличието на туморни образувания в черният дроб става все по – често, поради агресивното поведение на дебелочревните тумори.

Наличието на хроничен хепатит тип Б и С са сонова за развитието на първичен рак на черният дроб. Лечението на този вид рак започва с хирургичното изрязване на тумора.

Когато процесът е все още малък: не по – голям от 5 см., може да се направи частична резекция на черният дроб и последващо проследяване или химиотерапия.

Когато процесът е с по – големи размери се налага по – голяма по обем операция.

Вторичните метастатични лезии – най често на базата на рак на дебелото черво могат да бъдат единични и множествени.

На оперативно лечение подлежат единичните метастатични лезии, засягащи един сегмент или един лоб на черният дроб.

Паразитози: ехинокок на черният дроб. Тази паразитоза се среща в определени областти на светът. България попада в зоните с висока заболеваемост. Ехинококозата или т.нар кучешка тения се развива окончаелно в кучетата.

Човекът се явява междинен приемник на заболяването. Заразяването става след контакт с незимити повърхностти – полодове, зеленчуци, места с фекалии на кучета.

Така  яйцата на тенията навлизат в червата на човек, преминават чревната бариера и първично се заселват в черният дроб. Там започват да се развиват, като образуват киста, която има няколко слоя и започва да нараства средно със сантиметър на година.

Какво представлява процедурата:

Операциите се извършват под обща анестезия.

 

Системата на Куино (Couinaud) за разделяне на черният дроб на сегменти

Обемът на резекция се преценява по системата на Куино, разделяща чернивт дроб на 8 сегмента.

При частичните (атипични) резекции на черният дроб се отстраняват малки части от него в здраво около засегнатата от болестният процес част.

При големите, т.нар анатомични резекции се извършва премахване на цели сегменти, лобове или дори половината черен дроб.

Операциите могат да протекът с голяма кръвозагуба.

При премахване на по – гоелми части от черният дроб пациентът може да развие временна чернодробна недостатъчност.

Престой в болница:

– от 5 до 20 дни

Времетраене на операцията:

– от 2 до 5 – 6 часа при усложнени форми