Лапароскопски операции на дебело черво

Дясна хемиколектомия

Лапароскопска дясна хемиколектомия

Миниизвазивна (безкръвна) операция за отстранявне на дясната половина на дебелото черво с анастомоза между тънкото и дебелото черво...

Лява хемиколетомия

Лапароскопска лява хемиколектомия

Миниизвазивна (безкръвна) операция за отстранявне на лявата половина на дебелото черво с извършване на анастомоза межу двата му края...

Предна резекция на ректума

Лапароскопска предна резекция на ректума

Миниизвазивна (безкръвна) операция за отстранявне на сигмоидното и част от правото черво с анастомоза между двата края...

Лапароскопска ампутация на ректума

Миниизвазивна (безкръвна) операция за отстранявне на цялато право черво и извеждане на анус претер...