Лапароскопски операции при рак на дебелото черво

Ракът на дебелото черво е сред най – честите в съвременното ни общество.

За рискови фактори се посочват неправилното хранене, липсата на фибри в храната, наследствени фактори, използването на прибори с тефлоново покритие.

Доказано е, че някои предракови състояния са с повишен риск на малигненост.

Това са аденоматозните полипи, тубуловилозните полипи на дебелото черво, болестта на Крон, хроничният улцерозен колит, фамилната аденополипоза.

Оперативното лечение е в основата на т.нар. комплексно, мултимодално лечение на колоректания карцином.

Представям Ви няколкото възможни безкръвни операции в зависимост от локализацията на туморния процес.

Дясна хемиколектомия

Лапароскопска дясна хемиколектомия

Миниизвазивна (безкръвна) операция за отстранявне на дясната половина на дебелото черво с анастомоза между тънкото и дебелото черво...

Лява хемиколетомия

Лапароскопска лява хемиколектомия

Миниизвазивна (безкръвна) операция за отстранявне на лявата половина на дебелото черво с извършване на анастомоза межу двата му края...

Anterior resection

Лапароскопска предна резекция на ректума

Миниизвазивна (безкръвна) операция за отстранявне на сигмоидното и част от правото черво с анастомоза между двата края...

Miles operation

Лапароскопска ампутация на ректума

Миниизвазивна (безкръвна) операция за отстранявне на цялато право черво и извеждане на анус претер...