СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ

Курс колоректална хирургия Сърбия

Квалификационен курс по колоректална хирургия - Нови сад, Сърбия, 2019

IASGO конференция Белград, Сърбия

Първа Международна Конференция на IASGO (International Association of Surgeons, Gastroeneterologists and Oncologists ) Белград, Сърбия, 2019

XVI Международна конференция по колоректална хирургия - Варна, България, 2019

Курс по Лапроскопска хирургия през един отвор - Брюксел, Белгия 2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Курс лапарокопска колоректална хирургия

Курс по лапароскопска колоректална хирургия, проведен в Carmel Medical Centre, Haifa, Izrael

Лекарите, на които българите вярват – в.24 часа

Класацията на в. 24 часа - Лекарите, на които българите вярват, проведена 2017 г.  

Курс лапароскопски методи за лечение на хернии

Участие в проведения в Атина, Гърция през 2017 г. курс по лапароскопско лечение на хернии на коремната стена