Лапароскопски чернодробни резекции

LIver_view

Лапароскопски чернодробни резекции

Миниинвазивна операция с няколко отвора или само през един отвор за отстраняване на части от черния дроб или негови дялове при наличие на туморни образувания

Няколко думи за методиката: 

Показания: 

  • Първични доброкачествени и злокачествени тумори на черният дроб
  • Вторични метастатични лезии, най – често на базата на метастатичен рак на дебелото черво
  • Ехинокок на черният дроб (при селектирани случаи)

Защо се налага операция

Наличието на туморни образувания в черният дроб става все по – често, поради агресивното поведение на дебелочревните тумори.

Наличието на хроничен хепатит тип Б и С са сонова за развитието на първичен рак на черният дроб. Лечението на този вид рак започва с хирургичното изрязване на тумора.

Когато процесът е все още малък: не по – голям от 5 см., може да се направи частична резекция на черният дроб и последващо проследяване или химиотерапия.

Когато процесът е с по – големи размери се налага по – голяма по обем операция, която също може да се извърши лапароскопски от специалисти с достатъчно опит.

Вторичните метастатични лезии на базата на рак на дебелото черво могат да бъдат единични и множествени.

На оперативно лечение подлежат единичните метастатични лезии, засягащи един сегмент или един лоб на черният дроб.

Какво представлява процедурата:

Операциите се извършват под обща анестезия.

При частичните (атипични) резекции на черният дроб се отстраняват малки части от него в здраво около засегнатата от болестният процес част.

При големите, т.нар анатомични резекции се извършва премахване на цели лобове или дори половината черен дроб (на анимацията са посочени чернодробните сегменти по системата на Куино)

Извършването на лапароскопска операция е свързано в предоперативна преценка на обема на резекция, обема оставащ паренхим и възможността за извършването на операцията лапароскопски.

Препаратът, ако е голям се премахва през допълнителен разрез, най – често в долната част на корема.

Престой в болница:

– от 5 до 10 дни

Времетраене на операцията:

– от 1 час до 5 часа в зависимост от обемана резекция

Предимства на техниката:

– значително по – малко болка, минимални разрези по тялото, по – малък процент постоперативни хернии, бързо въстановяване