Лапароскопска хирургия

Лапароскопски оперции на дебелото черво

Най – честата причина за извършване на тези операция е тумор на дебелото чрво, разположен в различни учасъци по дължината му. В зависимост от разположението се определя и видът операция. Наличието на туморно образувание изисква спешна консултация с хирург онколог за определяне на последователността от лечение.