Операции при механичен иктер

Състояние, при което поради механично притискане на жлъчните пътища пациента пожълтява

 

Показания: 

Двете най – чести причини за механичен иктер са:

  • Камък в общият жлъчен канал, който се спуска преминавайки жлъчният мехур
  • Тумор на главата на панкреаса или Папила Фатери (мускули, които затварят общият жлъчен канал и дозирано пропускат жлъчен сок в дванадесетопрътсника).

Други по – редки причини за механичен иктер са:

–           външно притискане от увеличени пакети лимфни възли във входа на черният дроб

–           Тумори на жлъчните пътища (тумори на Клацкин), засягащи общият жлъчен канал, чернодробният жлъчен канал или сегментните жлъчни пътища

–           Рак на жлъчният мехур

Защо трябва да се оперирате? 

Пожълтяването на базата на механичен стоп е животозастрашяващо, ако до седмица не се реши проблема с препятствието и не се освободи потока на жлъчен сок.

Липсата на възможност за дрениране на жлъчните сокове води до натрупване на билирубин и други продукти в кръвта. Това в един момент затруднява работата на самият черен дроб, както и води до промени в съзнанието, поради токсичното действие на билирубина за мозъка.

Какво представляват оперативните интервенции:

Радикални операции: това са операции, които отстраняват механичната причина и околните тъкани за изрязани в здраво.

Палиативни операции: процедури, които облекчават състоянието на пациента, като най – често това се изразява в дренаж на жлъчката. При тези операции радикалност на лечението не може да се постигне по редица медицински показания. Постига се подобряване качеството на живот на пациента и удължаване на неговият живот.

Радикални операции:

  1. Отстраняване на камъкът в жлъчните пътища. Често операцията се осъществява през отвор на общият жлъчен канал, и като финал се поставя една т-образна тръба. Тя се държи около месец, след което се премахва. Свързана е и с премахване на жлъчният мехур, като първопричина за камъните.
  2. Дуоденопакнреатична резекция по Уипъл
  3. Резекции на жлъчните пътища при тумори на Клацкин. Тежки и сложни операции с премахване на частта от жлъчния път, обхваната от тумора и извършване на последваща анастомоза между жлъчен път и тънко черво.

Палиативни операции:

  1. Обходна анастомоза между жлъчен път и тънко черво
  2. Външен дренаж на свободен жлъчен път.
  3. Перкутанен трансхепатален вътрешно – външен или вътрешен дренаж на жлъчните пътища – под ехографски и рентгенографски контрол се въвежда дренажен стенд в жлъчните пътища през кожата на пациента. Целта е дренаж на жлъчните сокове

Престой в болница:

– от 10 до 20 дни

Времетраене на операцията:

– от 2 минути до 7 часа при усложнени форми