Лапароскопска предна резекция

Anterior resection

Показания: тумор на прехода ректум – сигма в дебелото черво

Преходът ректум – сигма е най – честата локализация при туморите на дебелото черво.

Отстоянието на тумора от линията на аналният пръстен често е индикация за видът операция, който ще се извърши. При тумори, отстоящи над 5 см от тази линия е възможно извършването на предна и ниска предна резекция на ректума с възстановяване на пасажа с анастомоза.

Понякога се налага извеждане на протективна илеостома, но това е за кратък интервал от време, след което стомата се коригира и човек се изхожда нормално, без наличие на торбички на корема.

Човек може съвсем скопойно да живее без част от дебелото си черво.

При тази операция е възможно да се увеличи броя на изхожданията по голяма нужда, тъй като се засяга частта от червото, която отговаря за това.

Забавянето на диагнозата и изчакването на оперативното лечение намаляват шансовете на пациента за добър терапевтичен резултат.

Най – честият симптом, насочващ към това заболяване е нарушаване в ритъма на дефекация и изхождането на тъмна кръв, примесена с изпражненията

Какво представлява процедурата: Операцията се извършва под обща анестезия. Представлява премахване на сигмоидното черво и 2/3 от ректума през 4 или 5 отвора на корема.

Възстановяването на пасажа се извършва с анастомоза между низходящото дебело черво и ректума с механичен съшивател.

За извършването на манипулацията изцяло лапарокопски са необходими ушиватели, като броят им често е индивидуален.

Престой в болница – от 5 до 10 дни

Времетраене на операцията – от 2 час до 4 часа при усложнени форми

Предимства на техниката – значително по – малко болка, минимални разрези по тялото, по – малък процент постоперативни хернии, бързо въстановяване