Хирургия с разрез

Операция на Уипъл

Дуодено-панкреатична резекция

Операция при наличие на рак на панкреаса. Известна още като операцията на Уипъл (Whipple). Това е една оот най - сложните ми операции в хирургията.

Операции при заболявния на стомаха

В ерата на инхибиторите на протонната помпа (лекарства, намаляващи киселинността на стомха) язвената болест все по - рядко е обект на хирургично лечение. Остава сериозен проблемът с туморите на стомаха и най - вече ракът на стомаха. Това е заболяване с изключителна агресивност и намаляваща възрастова граница при появяването му.

Mechanical jaundice

Оперции при механичен иктер (пожълтяване)

Механичната жълтеница (иктер) е състояние, най - често свързвано с две причини: камъни в общият жлъчен канал и рак на панкреаса. Поради това се изисква бърза диагностика и предпиемане на правилното лечение. В много от сучаите се стига до оперативно лечение.

Colon view

Операции при рак на дебелото черво

При късно откриване на заболяването, локално напреднали форми и гранични за операбилност състояния се налага операция с разрез. Тя продължава да има своето сериозно приложение и в съвременната хирургия. Позволява по - прецизно определяне на показанията за резектабилност и щателно оглеждане на цялата коремна кухина, както и ретроперитонеалното пространство.

LIver_view

Чернодробни резекции

В ерата на развитие на лапароскопската хирургия чернодробните резекции, особено тези в голям обем все още се извършват в голям процент конвенционално - с разрез. Тези операции са от много голяма трудност, извършват се от профилирани в тази област хирурзи. Най-честите приини за такава операция за първичният рак на черен дроб и метастатичните лезии от рак на дебелото черво.