Автобиография

Д-р Петър Грибнев – лапарскопски хирург

Образование:

 • 2020 г. образователна и научна степен „доктор“ на тема: “Предиктори за усложнения и предпазване от лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища при лапароскопска холецистектомия”
 • 2015 г. Висше образование „Магистър“ Обществено здраве и Здравен мениджмънт – Медицински университет, София
 • 2007 г. Специалност Хирургия
 • 1993 – 1999 г. – Магистър лекар – Медицински Университет – София
 • 1992 г. – завършва средно образование в II Средно Общообразователно Училище гр. Търговище

Професионален опит

 • м. декември 2021 – м. август 2022 – Заместник министър на Здравеопазването, Министерство на здравеопазването, Република България
 • м. юли 2021 г. – м. декември 2021 г. – Зам. директор по лечебна дейност към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД гр. София
 • От м. Февруари 2016 г.  до м. юни 2021 г. – Началник направление Онкологична хрургия към Втора Хирургия, УМБАЛ „Александровска“, София
 • От 2012 г. до 2017 г, – Началник Операционен блок към Втора Хирургия, УМБАЛ „Александровска“, София
 • От. м. Октомври 2007 г. – Асистент към Катедрата и клиника по хирургически болести “Проф. Д-р Ал. Станишев” към МБАЛ “Александровска” ЕАД – София
 • От м. Август 2004 г . – Ординатор към Клиника по хирургически болести “Проф. Д-р Ал. Станишев” към МБАЛ “Александровска” ЕАД – София
 • От май 2002 г. – специализант по хирургия към Клиника по хирургически болести “Проф. Д-р Ал. Станишев” към МБАЛ “Александровска” ЕАД – София
 • От януари 2002 г.до м. Август 2004 г.Ординатор в Хирургично отделение към МБАЛ Търговище АД
 • 2000 – 2001 г. – Мениджър Продажби в USMeds Holding USA , клон USMeds – Bulgaria LTD , производител на тестове за бърза диагностика, както и проджект мениджър по проект за изграждане на мрежа експресни диагностични центрове в страната, работещи с тестовете на USMeds .
 • 1998 – 1999г. – санитар към Клиника за сърдечно – съдови заболявания (Трета Градска Болница) – София – отделение за кардиохирургия и сърдечно – съдова реанимация
 • 1995 – 1994 г. – оператор към отдел „Филми“ – Медицинска Академия – София
 • 1994 г. – санитар към Клиника по психиатрия към ДУБ “ Александровска“ – София

 

Национални и международни прояви:

 • Юни 2018 г. – 26 Международен конгрес на Европейската Асоциация по Лапароскопска Хирургия – Лондон, Англия – участие с постер
 • Юни 2017 г. – 25 Международен конгрес на Европейската Асоциация по Лапароскопска Хирургия – Франкфурт, Германия
 • Юни 2016 г. – 24 Международен конгрес на Европейската Асоциация по Лапароскопска Хирургия – Амстердам, Холандия – участие с постер
 • Юни 2015 г. – 23 Международен конгрес на Европейската Асоциация по Лапароскопска Хирургия – Букурещ, Румъния – участие с постер
 • Юни 2014 г. – 15 ти Международен Конкрес по Еднодкопска Хирургия, Париж, Франция
 • Октомври 2013 г. – участие с видеофилм на Конгреса на Американския Колеж по Хирургия по повод 100 годиннината му, Вашингрон, САЩ
 • Юни 2013 г. – участие със видеофилм в 22 Международен конгрес на Европейската Асоциация по Лапароскопска Хирургия – Виена, Австрия.
 • Октомври 2012 г. – Организатор на първия в българия уъркшоп по лапароскопска хирургия за напреднали с участието на Проф. Джовани Дапри – Европейското ущилище по лапароскопска хирургия, проведен в Александровска болница, София
 • Октомври 2012 г. – Международна конфереция по Миниинвазивна хирургия – Варна – с доклад
 • Октомври 2008 г. – XVI Конференция по хирургия – Пловдив 2008 г., доклад
 • Октомври 2007 г. – X Национална Конференция по колопроктология – Варна, доклад
 • October 2010 – XII National Congress of Surgery – Sofia, Bulgaria
 • October 2009 – XI National Conference of Coloproctology – Varna, Bulgaria
 • October 2008 – XVI Conference of Surgery – Plovdiv, Bulgaria
 • Октомври 2006 г. – XII Национален Конгрес по хирургия – София, доклад
 • Октомври 2002 г. – XI Национален Конгрес по хирургия – София
 • 2001 г. – Международна изложба „Булмедика“ – София
 • 2001 г. – Международна изложба “ Expo – 2001″ – Истанбул , Турция
 • 2001 г. – Национален конгрес по биотехнология и генно инженерство – София
 • 2000 г. – Международна изложба „Medica 2000“ – Дюселдорф, Германия
 • 2000 г. – Международна изложба „Булмедика“ – София

Работи в областта на:

чернодробна и жлъчна хирургия, лапароскопска хирургия, колопроктология, хирургия на стомаха, онкохирургия, oneday хирургия

Квалификационни курсове:

– Октомври 2017 г, – Курс за лапароскопско лечение на хернии, Атина, Гърция

– Декември 2016 г. – Курс за лапароскопско лечение на тумори на дебелото черво. Кармел Медикъл Център, Хайфа, Израел

– Юни 2014 г. – Курс за лапароскопско лечение на хернии на предна коремна   стена – Букурещ, Румъния

  16th of February 2011 – Course of Single Access Surgery  – St. Pierre University Hospital, Brussels, Belgiumdo