Курс лапароскопска колоректална хирургия

Сертификат от проведения през 2107 г. курс по лапароскопска дебелочревна хирургя в Carmel Medical Centre,  гр. Хайфа, Израел