Заболявания

Рак на дебелото черво

Ракът на дебелото черво е един от водещите в България по заболеваемост сред мъжете и жените. В последните години се забелязва все повече оявата му при по - млади пациенти. Този притеснителен факт ни кара да бъдем активни и редовно да търсим лекарска помощ. Вижте повече