Лекарите, на които българите вярват – в.24 часа

Класацията на в. 24 часа – Лекарите, на които българите вярват, проведена 2017 г.