С КАКВО МОГА ДА ВИ БЪДА ПОЛЕЗЕН

Д-р Грибнев
Някой от извършваните от мен операции с кратко описание на показанията, процедурата и очакваният болничен престой.
В дните на съвременна хирургия операциите се превръщат в необходимост с все по- малки рискове за пациента.
Лапароскопската хирургия навлиза все повече в портфолиото на съвременния хирург и става все по – търсена от пациента. Обяснимо защо: по – малко белези, по – малко болка, по – бързо възстановяване.
Споровете дали е достатъчно безопасна при онко заболявания отдавна са изчистени и се доказа, че няма статистиеска разлика по отношение на основните показатели между лапароскопската и хирургията с разрез.